این سایت دمو می باشد و هیچ گونه خرید و فروشی در این سایت انجام نمی گیرد و همچنین مسئولتی بابت سایت هایی با نام مشابه ارزپرو با این سایت نمی باشد.

برنامه بازاریابی

هر کاربر ثبت نام شده در ارز پرو می تواند از برنامه بازاریابی ما استفاده کند. از این طریق شما می توانید کسب درآمد کنید. 0.001% از تمام مبادلات انجام شده از طریق لینک شما به شما سود خواهد داد. سود دریافتی در هر زمان قابل برداشت است. پروسه واریز سود به حساب شما ممکن است 2 تا 5 روز کاری زمانبر باشد.

روش کار چگونه است؟
وقتی یک کاربر از طریق لینک بازاریابی شما ثبت نام می کند، به طور خودکار شناسه شما در سیستم ثبت می شود. اگر کاربر سفارش تبادلی ثبت کند و با موفقیت مبادله انجام دهد شما با توجه به درصد سیستم بازاریابی از این تراکنش سود دریافت می کنید.

چگونگی استفاده از برنامه بازاریابی:
  • - ورود به ناحیه کاربری
  • - ورود به بخش بازاریابی
  • - لینک بازاریابی را کپی کرده و آن را به دوستان ، شبکه اجتماعی یا مکان های دیگر به اشتراک بگذارید و منتظر باشید تا سود خود را بدست آورید.